Kde získat výpis z evidenční karty řidiče? 

online

Portál dopravy 

seznam míst ORP

obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP)

Odbor dopravně správních agend v Hradci Králové

V Hradci Králové: Gayerova kasárna, Kavalír B, ČSA 216 / 41, 500 03 Hradec Králové)